Koude-isolatie: een investering die zichzelf altijd terugbetaalt - Airconditioning en koeling bij RCC Cold and Air Treatment

2021-11-16 22:26:06 By : Ms. Kathy Xu

Airconditioning en koeling bij RCC Cold and Air Treatment

Informatie over airconditioning, koeltechniek en koude, maar ook ventilatie, koeling en lucht

Productie- en gebouwinstallaties functioneren efficiënt, duurzaam en veilig dankzij moderne isolatiesystemen. Deze systemen zorgen voor een storingsvrij productieproces met minimaal energieverbruik en minimale belasting van het milieu. Daardoor betalen ze zichzelf economisch en ecologisch terug, vaak al binnen vijf jaar tijdens hun levensduur. Zeker als het om koude isolatie gaat.

Tekst en beeld: Kees de Vries

Technische isolatie lijkt vaak onzichtbaar, maar niets is minder waar. Zodra de deur van een technische ruimte opengaat, komt fascinerende en vooral onmisbare isolatie in beeld voor drinkwater-, koelwater- en koudeluchtleidingen. Technische isolatie is belangrijk. Met de toepassing ervan worden grote stappen gezet op het gebied van leefomgevingskwaliteit, veiligheid, binnenklimaat en comfort, maar ook op het gebied van energiehuishouding, milieuzorg en duurzaamheid. Deze kwaliteiten gaan hand in hand met andere prioriteiten, zoals procesbeheersing en betrouwbaarheid van installaties.

Bij alle soorten isolatie is energiebesparing de eerste winst.

Koude-isolatie Procesinstallaties in de industrie en utiliteit zijn het werkgebied van de technische isolatiebranche. Het isolatiebedrijf gebruikt verschillende omschrijvingen van isolatie, afhankelijk van het temperatuurbereik. Thermische isolatie vindt plaats in het temperatuurbereik tussen 50 C en 600 ºC. Isolatie bij hoge temperaturen begint bij die temperatuur tot aan de herfabricerende vuurvaste isolatie van enkele duizenden graden Celsius.

Koude en cryogene isolatie Een dergelijk onderscheid bestaat ook bij lagere temperaturen. Koude isolatie beweegt tussen -50 en 18 C. Cryogene isolatie heeft te maken met extreme temperaturen, van ongeveer -50 C tot het absolute nulpunt (-273 C). Het temperatuurbereik in de onderliggende leidingen en kanalen is daarbij de richtlijn. Theoretisch valt koude-isolatie onder thermische isolatie.

Condensatiepreventie Energiebesparing is het eerste voordeel bij alle soorten isolatie. Maar dat is niet het enige voordeel, zeker niet bij koude-isolatie. In het aangegeven temperatuurbereik van -50 tot 18 ºC kan vocht uit de warmere omgevingslucht gemakkelijk condenseren en neerslaan op leidingen en installatiedelen. Hier ligt het gevaar van corrosie op de loer. Het voorkomen van condensatie is daarom ook een prioriteit.

Economisch voordelige isolatiedikte Systemen voor koude-isolatie zijn daarom dampdicht ontworpen, zodat er geen vocht kan binnendringen. Condensatiepreventie en de gewenste energiebesparing bepalen samen de economisch rendabele isolatiedikte. Qua besparing is koude-isolatie extra interessant, omdat koelen over het algemeen meer energie kost dan verwarmen. Bij koudeopwekking komt immers restwarmte vrij, ten koste van het rendement.

Optimaal tussen functionaliteiten Condensatiepreventie garandeert de beoogde energiebesparing en beschermt de dure installatie tegen corrosie, ijsvorming en microbiologische vervuiling. Dat laatste is belangrijk voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het isolatieontwerp kiest vaak op basis van meet-, test- en ervaringsgegevens het optimum tussen de verschillende functionaliteiten.

Thermosfles met ingesloten lucht Technische isolatie beperkt de warmtestroom dankzij de lage thermische geleidbaarheid van het materiaal. Deze materiaalspecifieke energiestroom per Kelvin temperatuurverschil wordt de lambdawaarde genoemd. De effectieve werking van de isolatie is gebaseerd op het thermosflesprincipe: ingesloten, stilstaande lucht vormt een barrière tegen energieverlies. Hoe beter de lucht wordt vastgehouden, hoe hoger de isolatiewaarde.

Thermische isolatie in een technische ruimte.

Hightech isolatiematerialen Nog betere resultaten worden bereikt door het aantal cellen van het isolatiemateriaal te verkleinen, of door lucht te vervangen door inert gas zoals stikstof of een vacuüm om de warmtestroom verder te belemmeren. Onderzoek en productontwikkeling hebben geleid tot een breed scala aan hightech isolatiematerialen. Deze zijn gericht op mechanische eigenschappen, vochtregulatie, chemische bestendigheid, milieuvriendelijkheid/recyclebaarheid en niet te vergeten veiligheid, installatie-efficiëntie en investeringskosten.

Verschillende productgroepen Voor isolatiemateriaal onderscheiden we verschillende productgroepen. Er is minerale wol (glas- of steenwol in de vorm van dekens, plaatmateriaal, pijpschelpen en bochten). Een andere groep betreft de geschuimde technische rubberproducten, meestal aangeduid als elastomeer, voornamelijk in plaat- en buisvorm. In deze productgroep bepalen de receptuur- en procesvariabelen de specificaties en toepassingsmogelijkheden. Dit geldt ook voor hardschuimen zoals PIR, PUR en fenol/resol in platen, buisschalen en profielen voor cryogene koude- en thermische isolatie.

Europese normen Cellulair of geschuimd glas is een vorm- en drukbestendig isolatiemateriaal dat voornamelijk wordt gebruikt voor warme, koude en cryogene isolatie in de industrie. Materialen, systemen en installatie van technische isolatie zijn geclassificeerd volgens Europese en internationale normen. De Europese Unie vereist dat isolatiematerialen de CE-markering dragen. De belangrijkste onderliggende documenten, de conformiteitsverklaring en de prestatieverklaring, zijn voor elke fabrikant en elk product openbaar beschikbaar en meestal gemakkelijk te vinden op de website van de fabrikant en distributeur.

Behuizing Door atmosferische omstandigheden en mechanische belastingen worden isolatiesystemen vrijwel altijd voorzien van een op het object en de omgeving afgestemde omkasting. Vaak wordt er gebruik gemaakt van staal, RVS, aluminium en PVC. Ook wordt glasversterkt polyester gebruikt, evenals coatingsystemen op siliconenbasis. Flexibele omkastingsystemen gemaakt van 1 of 2 mm dikke EPDM-matten bieden een andere mogelijkheid om een ​​waterdichte omkasting te realiseren.

Esthetische waarde Een juiste isolatiemantel voorkomt het binnendringen van vocht en beschermt de isolatie tegen zowel UV-invloed als beschadiging. Zelfs de esthetische waarde krijgt alle aandacht, want de isolatiemantel is het visitekaartje van het isolatiebedrijf. Dit geldt ook voor zogenaamde isolatiematrassen voor complexe vormen en voor vaak gewijzigde of onderhouden delen van de installatie. Deze worden zowel qua vulling als matrashoes op maat gemaakt.

Geluidsisolerende werking Verschillende isolatiematerialen zorgen ook voor een goede geluidsisolatie. Ze kunnen hier dus ook voor worden ingezet als er eisen worden gesteld aan geluidbeheersing met het oog op comfort voor medewerkers, omwonenden en omgeving. Optimale geluidsisolatie volgt twee sporen: controle aan de bron in combinatie met absorptie, demping en ontdreuning.

Brandwerende eigenschappen Selectie en engineering van technische isolatie richt zich ook op brandwerende eigenschappen. In de utiliteitssector zijn alle toegestane isolatiesystemen verplicht geclassificeerd in Europese brandveiligheidsklassen die gerelateerd zijn aan nauw gedefinieerde toepassingsgebieden. De regelgeving minimaliseert de bijdrage van isolatie aan de ontwikkeling en verspreiding van brand en rookontwikkeling. Het primaire doel is het bereiken van persoonlijke veiligheid door vluchtroutes zo lang mogelijk vrij te houden.

Technische isolatie is geen wondermiddel, maar helpt om grote stappen te zetten in de energieprestatie, zowel bij nieuwbouw als bij de revitalisering van bestaande installaties.

Retourleidingen en hulpstukken Technische isolatie is geen wondermiddel, maar helpt wel om grote stappen te zetten in de energieprestatie, zowel bij nieuwbouw als renovatie van bestaande installaties. Het zorgt ervoor dat zowel warmte als koude economisch en met minimaal energieverlies hun gewenste bestemming bereiken.

Praktijkvoorbeeld Als gevolg van dergelijke ingrepen heeft een groot vierdelig kantorencomplex van 22.500 m² in het zuiden van het land energielabel G ingeruild voor A. In het revitaliseringsproject zijn conventionele installaties vervangen door warmte-koude opslag (WKO ) in combinatie met lage temperatuur verwarming en actieve koeling. Om de energievraag te beperken – altijd de meest rendabele vorm van besparing – is gekozen voor optimale isolatie. Dit betekent dat het hoogwaardige isolatiesysteem is gedimensioneerd op de energiezuinige en economisch optimale isolatiedikte.

Economisch rendabel Retourleidingen en hulpstukken zijn in het betreffende complex volledig geïsoleerd. Door de zorgvuldige selectie van alle componenten van het isolatiesysteem zijn koudebruggen uitgesloten. Het mooie hiervan is dat elke investering in technische isolatie niet alleen maatschappelijke doelen dichterbij brengt, maar ook vrijwel altijd economisch rendabel is. In veel gevallen verdient de investering zichzelf terug in minder dan vijf jaar. Gespecialiseerde energieadviseurs, maar ook leveranciers van isolatiemateriaal, beschikken vaak over digitale rekentools, zowel voor installateurs als eindgebruikers van gebouwen.

Tags: Koeling, technologie, industriële koeling, koelleidingen

Een slimme uitleg over wat de thermische isolatie inhoudt. De keuze voor hoogwaardige isolatiematerialen is erg belangrijk. Het belangrijkste in het isolatieproces is echter een perfecte installatie door ervaren vakmensen. Dit wordt vaak over het hoofd gezien. Voor de hoogwaardige afwerking kan je steeds terecht op: http://www.VDI-isolation.be (helaas enkel voor België en Frankrijk)

De koelsector doet te weinig om jonge professionals aan te trekken

Schrijf je in voor de Cold and Air Treatment nieuwsbrief